Welkom op de website van de Vereniging van Eigenaren Skara, een modern woningcomplex aan de Boelijn, Drijfanker en Werpanker in het gebied Noorderplassen-West in Almere. Meestal wordt een VVE in verband gebracht met appartementen, maar hier is voor deze vorm gekozen voor een complex van woningen rondom een gemeenschappelijk binnenterrein. De VVE bestaat uiteraard alleen uit de eigenaren van deze woningen, waarbij de VVE collectief eigenaar is van de gemeenschappelijke ruimtes plus de gevels en daken van de woningen. Dit impliceert dat de VVE verantwoordelijk is voor de goede staat, onderhoud, leefbaarheid en uniformiteit van het gemeenschappelijk bezit, waarvoor ieder lid naar ratio een bijdrage betaalt. Ook gelden er gedragsregels als vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement dat door de leden gezamenlijk is vastgesteld. Primair is deze site bedoeld als platform voor onze leden, maar uiteraard willen wij onze ervaringen en werkwijze delen met geïnteresseerden, reden waarom dit platform publiekelijk toegankelijk is. Naast belangrijke informatie over de VVE Skara, zoals reglementen, notulen van vergaderingen en nieuwsbrieven, biedt deze site ook de contactinformatie wie waarvoor aangesproken kan worden en de wijze waarop dit kan plaatsvinden. Niet in de laatste plaats is er ook een forum waarop de leden informatie kunnen uitwisselen, vraag en aanbod kunnen melden of met een goed idee kunnen komen. Als bestuur zullen wij u hier ook op de hoogte houden van ontwikkelingen en nieuws. Wij zijn er van overtuigd dat dit platform zal bijdragen aan een betere communicatie tussen de leden en vooral ook tussen de leden en het bestuur buiten de jaarlijkse vergaderingen om.